Terenowe jednostki 
placówek naukowych

Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Oddział we Wrocławiu

ul. Więzienna 6, 50-118 Wrocław
tel. (071) 344 16 08
tel./fax: (071) 344 33 52
e-mail : sekretariat@arch.pan.wroc.pl
WWW : http://www.iaepan.edu.pl/


Centrum Badań Kosmicznych PAN
Zakład Fizyki Słońca

ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław
tel. (071) 348 32 38
fax: (071) 372 93 72
e-mail: js@cbk.pan.wroc.pl
WWW: http://www.cbk.pan.wroc.pl/

Instytut Badań Literackich PAN
Pracownia Słownika Polszczyzny XVI Wieku

ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław
e-mail : panibl@pwr.wroc.pl
WWW : http://www.ibl.waw.pl/

tel. (071) 343 52 41

Instytut Geofizyki PAN
Obserwatorium Sejsmologiczne w Książu

ul. Piastów 3, 58-306 Wałbrzych
tel. (074) 840 17 08
e-mail: kspobs@zeto.swidnica.pl
WWW: http://www.igf.edu.pl/

Instytut Matematyczny PAN
Oddział we Wrocławiu

ul. Kopernika 18, 51-617 Wrocław
tel. (071) 348 10 76
fax: (071) 348 10 98
e-mail: annas@impan.gov.pl
WWW: http://www.impan.gov.pl/

Instytut Nauk Geologicznych PAN
Ośrodek Badawczy we Wrocławiu

ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław
tel. (071) 341 87 87
fax: (071) 341 82 31
e-mail: pangeo@pwr.wroc.pl
WWW: http://www.ing.pan.pl/

Instytut Nauk Prawnych PAN
Zakład Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska

ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław
tel./fax: (071) 344 47 47
WWW : http://www.inp.pan.pl/

Instytut Ochrony Przyrody PAN
Dolnośląska Stacja Terenowa

ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław
tel. (071) 341 87 87, 341 88 88, w. 319
e-mail: panoch@pwr.wroc.pl
WWW: http://www.iop.krakow.pl/

.